ข้อสอบลูกเสือ ป.5

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

จุดประสงค์ 1. อธิบายและแสดงวิธีบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลังได้
2. จัดเครื่องปัจจุบันพยาบาลเป็นส่วนตัวสำหรับเดินทางไกลได้
3. ร่วมกิจกรรมการบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลังด้วยความสนใจและกระตือรือร้น
คำแนะนำ ให้ลูกเสืออ่านคำถามต่อไปนี้ทีละข้อ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ ควรใช้เวลาในการทำไม่เกิน 8 นาที

1. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการไปอยู่ค่ายพักแรม
ก. ทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย
ข. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต
ค. เพื่อศึกษาธรรมชาติ
ง. เพื่อความเพลิดเพลิน
2. สิ่งแรกที่ควรทำในการเตรียมสิ่งของไปอยู่ค่ายพักแรม คืออะไร
ก. สอบถามราคาสินค้า
ข. ทำรายการสิ่งของที่จะใช้
ค. จัดทำรายการอาหาร
ง. ทดลองการกางเต็นท์
3. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์การเลือกเครื่องหลัง
ก. มีรูปแบบทันสมัย
ข. มีขนาดพอเหมาะ
ค. ทนทานกันน้ำได้
ง. บรรจุสิ่งของได้มาก
4. อุปกรณ์ชิ้นใด เป็นของใช้ส่วนตัว
ก. หม้อ
ข. พลั่ว
ค. แปรงสีฟัน
ง. แผนที่
5. ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์การบรรจุเครื่องหลัง
ก. ของชิ้นเล็ก ๆ วางกระจายไว้ทุกส่วน
ข. ของที่ใช้บ่อย ๆ ต้องแขวนไว้
ค. ของทุกอย่างวางเป็นระเบียบ
ง. ของหนักเอาไว้ด้านบน
6. อุปกรณ์ส่วนกลางของหมู่มอบหมายให้ใครเป็นผู้ขนย้าย
ก. ลูกหมู่ทุกคน
ข. นายหมู่
ค. รองนายหมู่
ง. ลูกหมู่บางคน
7. สิ่งของชิ้นใด ไม่จำเป็นต้องนำไปในการอยู่ค่ายพักแรม
ก. ไฟฉาย
ข. มีดพับ
ค. วิทยุ
ง. เข็มทิศ

8. ข้อใดเป็นการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสม
ก. นำกระทะบรรจุลงเป้เป็นอันดับแรก
ข. เอายาบรรจุไว้ที่ด้านล่างของเป้
ค. แยกแปรงและยาสีฟันเก็บคนละที่
ง. จัดผ้าห่มไว้ที่ด้านติดกับหลัง
9. สิ่งของชิ้นใดที่ควรบรรจุไว้บนสุดของเครื่องหลัง
ก. แผนที่
ข. แก้วน้ำ
ค. อาหารกระป๋อง
ง. รองเท้าแตะ
10. เครื่องปัจจุบันพยาบาล ควรจัดวางไว้บริเวณใดของเครื่องหลัง
ก. ด้านบนสุดเพราะหยิบได้ง่าย
ข. ด้านข้างเพราะจะไม่ถูกกระแทก
ค. ด้านล่างสุด เพราะจะได้ไม่สูญหาย
ง. ตรงส่วนใดก็ได้

4 Responses

  1. ท่ร้เวใฝ
    วใวพใทม

  2. ดีมากครับ

  3. ดีจังไม่ต้องคิดให้วุ่นวาย ขอบคุณครับ

  4. ลุกเสือถูกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: