เพลงลูกเสือ

เพลงลูกเสือ มีความจำเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยเพลงลูกเสือ แบ่งออกได้ดังนี้
1. เพลงในพิธีการ ได้แก่ เพลงราชสดุดี เพลงลูกเสือธีรราช เพลงสามัคคีชุมนุม เป็นต้น
2. เพลงประกอบบทเรียน เช่น เพลงเดินทางไกล เพลงเงื่อน
3. เพลงเพื่อความสนุกสนาน ได้แก่ เพลงลูกช้าง ลูกไก่ เพลงค่ายพักแรม

1. เพลงราชสดุดี
ข้าลูกเสือ เชื้อไทย ใจเคารพ ขอน้อมนบ บาทบงท์ พระทรงศรี
พระบาท มงกุฎเกล้า จอมเมาฬี ทรงปราณี ก่อเกื้อ ลูกเสือมา
ทรงอุส่าห์ อบรม บ่มนิสัย ให้มีใจรักชาติศาสนา
ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา เป็นอาภาผ่องพุทธวุฒิไกร
ดังดวงจันทราทิตย์ประสิทธิแสง กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย
พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย
(ที่มา : คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6,2533 : 150)

2. ลูกเสือธีรราช
เราลูกเสือของธีรราช ทะนงองค์อาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
มีจรรยา รักษาชื่อ สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน
ร่าเริงแจ่มใสใฝ่ใจรักให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย
(ที่มา : คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6,2533 : 158)

3. สร้อยเพลง
ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง คงจะต้องบังคับขับใส
เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย
เขาจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อ จะนับถือพงศ์พันธ์นั้นอย่าหมาย
ไหนจะต้องเหนื่อยยากลำบากกาย ไหนจะอายทั่วทั้งโลกา
(ที่มา : ว่าที่ร้อยโทสันต์ ยุวยุทธ ,2543 : 4)

4. เพลงวชิราวุธรำลึก
วชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าประชา ก่อกำเนิดลูกเสือมาข้าเลื่อมใส
พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย เทิดเกียรติพระองค์ไว้ด้วยภักดี
ลูกเสือรำลึกนึกพระคุณเทิดบูชา ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสือสร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทยดังใจปอง
(ที่มา : คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6,2533 : 158)

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. อิอิอิอิอิลูกเสือโลกจร๊า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: