การจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จำเป็นต้องมีวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะกิจกรรมและเนื้อหาที่หลักสูตรกำหนด ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ต้องใช้กระบวนการหรือวิธีการจัดกิจกรรม 10 วิธี ดังนี้

  1. การบรรยาย (Lecture)
  2. การสาธิต (Demonstration)
  3. การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Group)
  4. การระดมสมอง (Brain Storming)
  5. การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
  6. การสอนแบบฐาน (Base Method)
  7. การศึกษารายกรณี (Case Study)
  8. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามโครงการ (Project Work Group)
  9. การสวมบทบาท (Role Play)

10.  การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Method)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: