การอยู่ค่ายพักแรม

ลูกเสือ เนตรนารี ที่รักคะ ในสัปดาห์หน้าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม ในหลักสูตรลูกเสือโท ได้กำหนดเอาไว้ว่า ลูกเสือจะต้องได้เดินทางไกลและแรมคืนอย่างน้อย 1 คืน เพราะฉนั้น เรามาเตรียมตัวเพื่อการอยู่ค่ายพักแรมกันก่อนนะคะ ว่ามีจุดประสงค์อะไรบ้าง

นิทานสำหรับลูกเสือ

ในการสอนลูกเสือในแต่ละคาบ ผู้กำกับลูกเสือจะต้องเล่า

    เรื่องสั้นหรือนิทานที่เป็นคติเตือนใจ

สำหรับลูกเสือซึ่งอาจไม่จะสอดคล้องกับเรื่องที่สอนก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นเรื่องลามกสองแง่สามง่าม ผู้กำกับลูกเสือต้องสอดแทรกคุณธรรมแก่ลูกเสือทุกครั้งที่สอน

รูปแบบการก่อกองไฟ


การก่อกองไฟ
ลูกเสือจะต้องก่อกองไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน
1. กองไฟแบบกระโจมอินเดีย ให้ความร้อนมาก แสงสว่างดี เหมาะสำหรับการประกอบอาหาร
2. กองไฟแบบเชิงตะกอน ให้ความร้อนมาก แสงสว่างดี เหมาะสำหรับการประกอบอาหาร
3. กองไฟแบบผสม เหมาะสำหรับเล่นรอบกองไฟ
4. กองไฟแบบไฟดาว ให้ความสว่างและความอบอุ่น

หลักการก่อกองไฟ

วิธีเลือกสถานที่
เป็นบริเวณที่โล่ง และแห้ง ห่างจากต้นไม้ และบ้านคนเก็บกวาดหญ้าแห้งรอบๆออกเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟ
วิธีเตรียมเชื้อเพลิง
เลือกกิ่งไม้เล็กๆแห้งๆเพราะจะติดไฟได้ง่าย กิ่งไม้ขนาดใหญ่ต้องผ่าออกเป็นซีกๆก่อน กิ่งไม้ที่เปียกชื้นต้องแดดให้แห้งแล้วนำมาผ่าให้เป็นซีกๆ
วิธีก่อกองไฟ
1. นำเชื้อเพลิงมากองสุมเป็นรูปกระโจม
2. จุดไฟแหย่เข้าไปตรงช่องกระโจม
3. เมื่อไฟติดดีแล้วจึงใส่กิ่งไม้ที่ใหญ่ขึ้น

การก่อกองไฟ

การเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาล

การเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาล


สวัสดีคะ ลูกเสือที่รักทุกคน
ในวันนี้ครูจะให้พวกเราช่วยกันจัดเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาล เพื่อเตรียมตัวในการเดินทางสำรวจคะ ให้ลูกเสือศึกษาจากใบความรู้ที่ครูให้นะคะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน