คำปณิธานลูกเสือต้านยาเสพติด

คำปณิธานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า (ชื่อ/สกุล ) ……………………………………………….ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ลูกเสือชาวบ้าน…ต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่………….. / 2554 ขอตั้งปณิธานและให้คำสัตย์ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระบรมรูปล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า

ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะประพฤติตนตามหลักของศาสนา และยึดมั่นในคำปฏิญานลูกเสือ
ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
ข้อ 3 ข้าพเจ้า จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และอุทิศตน ให้แก่กิจการที่เป็นประโยชน์แก่ สาธารณะอย่างเต็มกำลัง
ข้อ 4 ข้าพเจ้ามุ่งมั่นจะธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ลูกเสือชาวบ้าน…ในการต้านภัยยาเสพติด

…………………….………………..
( ………………………………………. )
( ผู้ให้คำปณิธาน )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: