การขออนุญาตนำลูกเสือไปอยู่ค่ายพักแรม

ในช่วงนี้จะมีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ สิ่งสำคัญที่ผู้กำกับลูกเสือต้องดำเนินการนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมที่ตัวของลูกเสือ เนตรนารี แล้ว ยังต้องทำการขออนุญาตต่อผู้บังคัญชาระดับสูงด้วยคือเขตพื้นที่ ซึ่งเอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบด้วย
1. โครงการเข้าค่ายพักแรม ฯ จำนวน 1 ชุด
2. กำหนดการ ฯ จำนวน 1 ชุด
3. คำสั่งแต่งตั้ง ฯ จำนวน 1 ชุด
4. รายชื่อลูกเสือ เนตรนารีและผู้กำกับ จำนวน 1 ชุด
5. แบบขออนุญาตผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
6. แผนผังเส้นทางการเดินทาง จำนวน 1 ชุด
7. กรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 1 ชุด
และที่สำคัญนะคะ ผู้กำกับควรทำการฝึกอบรมเด็กของเราเอง ไม่ถูกต้องเลยคะที่จะนำไปให้ตำรวจ ทหาร มาฝึกลูกเสือ เนตรนารี